0 toodet
Select Page
Marguste, Anti

Mihklist Peetrisse. Kandle- ehk klaveripalu

8,00

Käesolevas kogumikus olevad kandlepalad sobivad nii pedagoogiliseks repertuaariks muusikaõppeasutustes kui ka esitamiseks kontsertpaladena. Kokku moodustavad nad tsükli, kus eesti vanad kalendrilised tähtpäevad (Mihklipäev, Simunapäev jt.) annavad igale osale nime ja ühtlasi viitavad sellele, millisel kuupäeval neid esitada. Enamikku paladest saab ette kanda ka klaveril või harfil, sealjuures võimalikult rohke pedaaliga (kannelt imiteerides).

SISUKORD:
1. Mihklipäevalugu
3. Mardipäevalugu
4. Kadripäevalugu
5. Andresepäevalugu
6. Toomapäevalugu
7. Tõnisepäevalugu
8. Jüripäevalugu
9. Jaanipäevalugu
10.Peetripäevalugu

Fotod Andrus Tischler, kujundas Mari Käbin
Nõu jagas Kristi Mühling
Formaat A4, 36 lk.

2303 Kandlelood Näited