0 Items
Select Page
Männik, Aarne

Solfedžo. Diatoonika

15,00

Harjutuste kogu
A4, 40 pages

Harjutuskogu rajaneb funktsionaalsusel ja helistikutunnetusel klassikalises mõttes, mis on keskastme aineprogrammide põhialuseks. Ta sisaldab 208 diatoonilist harjutust, mis on metoodiliselt järjestatud vastavalt erinevatest hüpetest tulenevatele intonatsiooniprobleemidele. Rõhku on pandud harjutuste musikaalsusele, kuna eesmärgiks on ka esmase klassikalise loogikataju ja sellest tuleneva intuitsiooni arendamine.
Autor Aarne Männik on pikka aega töötanud pedagoogina Tallinna Otsa koolis ja kasutanud neid harjutusi juba mõne aasta jooksul. Harjutuskogu sobib kasutamiseks kõigis meie keskastme muusikaõpetusega tegelevates õppeasutustes, lastemuusikakoolide vanemates klassides ning samuti Eesti Muusikaakadeemias ja Pedagoogikaülikoolis.

Mannik Solfedzo

Category: